Psicologia

El nostre servei de Psicologia s’encarrega d’aquelles persones que presenten unes dificultats o problemàtiques en diversos àmbits, ja sigui personal, social, acadèmic o professional.
La finalitat d’aquesta disciplina és, en primer lloc, atendre la demanda realitzada per la persona, família o escola, conèixer la problemàtica o les dificultats presents, tenint en compte els recursos i habilitats que posseeix l’individu, i el seu entorn. En segon lloc, crear un plantejament del cas amb els seus respectius objectius terapèutics, sempre amb la conveniència i amb l’acord de la persona.
El nostre objectiu primordial és oferir una intervenció basada en la individualitat del pacient, òbviament confidencial, i eficaç per treballar en les dificultats que presenta la persona.
El nostre centre, està especialitzat en tot un ventall de problemàtiques i trastorns adjacents de tot el cicle vital. Així doncs, treballem amb infants, adolescents i adults.

En relació a la Psicologia Infanto-Juvenil, treballem per oferir tècniques i intervencions dirigides a donar resposta a les diferents problemàtiques que presenten els infants i adolescents en el seu desenvolupament. Seguidament, us presentem les patologies o trastorns en què estem especialitzats:

 • Trastorns de conducta: impulsivitat, agressivitat, conducta desafiant i negativista, irritabilitat
 • TDAH
 • Trastorns generals del desenvolupament: TEA (trastorn espectre autista), Síndrome d’Asperguer.
 • Dificultats emocionals: autoestima, processos de dols, depressió, gelosia, plors, manca d’autonomia.
 • Trastorns d’ansietat: obsessions i compulsions, ansietat per separació, fòbies específiques, fòbia social o timidesa…
 • Trastorns alimentaris
 • Problemes del son: insomni, manca d’hàbits, terrors nocturns…
 • Problemes d’eliminació: enuresis i encopresis.
 • Dificultats adaptatives i de relació: resolució de conflictes, habilitats socials.
 • Assessorament familiar i escolar

El nostre mètode de treball, es configura per un treball multidisciplinar. És a dir, tenim en compte múltiples professionals, sempre i quan vetllin per a la millora del funcionament i el desenvolupament de l’infant. Així doncs, quasi sempre treballem amb consonància amb les escoles i la família i, quan és necessari, amb institucions socials.

En molts casos ens recolzem amb pautes pels pares, amb la finalitat d’adquirir, mantenir o extingir conductes en la relació pares-fill que són objecte de discrepàncies o de conflictes. Sempre amb l’objectiu d’aconseguir aquelles conductes necessàries pel desenvolupament i funcionament de l’infant i de la família. El nostre equip de psicologia treballa amb la vessant cognitiu-conductual tot i que, molt sovint, apliquem una metodologia integradora. I molt important, sempre adequada per cada cas en concret.  Referent a l’àmbit de la psicologia d’adults, treballem de forma semblant com la d’infants (metodologia, vessant psicològica…). Estem especialitzats en trastorns tals com:

 • Trastorns afectius i de l’estat d’ànim: trastorn depressiu major, distímia…
 • Problemes i Trastorns d’ansietat
 • Problemes de relació social
 • Crisis de relació familiar
 • Problemes adaptatius, laborals, estrès psicològic
 • Alteracions del son i del menjar
  Entrenament en habilitats socials: timidesa, autoestima, parlar en públic…

Anuncis